Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στη Μαθηματική Παιδεία

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Μαθηματική Παιδεία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
08/10/2020 | 07:24

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Μαθηματική Παιδεία.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση σχετικά με τα επιστημονικά και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές Πανεπιστημίου ή ερευνητικών Ιδρυμάτων
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 5.125 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722892940, 35722892941, 35722892942, [email protected]