Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έξι συμβάσεις στην Πάρο

Ειδικότητες, προσόντα

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.
05/10/2020 | 14:40

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Πάρου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1 θέση)
  • ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών (1 θέση)
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 θέση)
  • ΔΕ Διοικητικών (1 θέση)
  • ΔΕ Δενδροκηπουρών (1 θέση)
  • ΥΕ Εργατών Οικοδομικών Εργασιών (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 19 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την προκήρυξη.