Εκπαίδευση

Τουρκικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Τουρκικές Σπουδές λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
24/10/2020 | 07:27

Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Τουρκικές Σπουδές.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 5.125 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 35722893950 και [email protected]