Δημόσιο

209 μόνιμοι μόνο με Απολυτήριο ΥΕ

Ο πίνακας με τους 4 τίτλους

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ έως 8/10 και ώρα 14:00μ.μ.

Με τα απλούστερα τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) στην προκήρυξη 6Κ/2020.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι αποδεκτοί "Τίτλοι Σπουδών" είναι μόλις τέσσερις. Αυτοί είναι:

Προθεσμία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ έως 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00μ.μ.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Αιτήσεις

Για επιτυχημένη υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων τηλεφωνήστε:

  • 211 9555 050
  • 211 9555 055
  • 211 9555 060