Εκπαίδευση

40 θέσεις στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει σαράντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».
15/10/2020 | 20:03
Σαράντα θέσεις «ανοίγει» το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής».
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 2.750 ευρώ
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2551030023 και [email protected]