Δημόσιο

3 θέσεις στην Λιβαδειά

Με οκτάμηνη διάρκεια απασχόλησης

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης Για Όλους»
04/12/2018 | 09:52

Την πρόσληψη τριών νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Λιβαδειάς.

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης Για Όλους 2018-2019».

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά αντικείμενο της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.