Δημόσιο

192 προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία (pdf)

Ολόκληρη η προκήρυξη

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.
01/10/2020 | 10:21

Στην πρόσληψη 192 ατόμων προχωρά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού και των στενών επαφών τους.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες την 1 Ιανουαρίου 1980 και μεταγενέστερα.

Οι προσλαμβανόμενοι, με απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τον Ε.Ο.Δ.Υ., θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης χρονικής διάρκειας έως 40 ημερών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την προκήρυξη.