Προγράμματα Εργασίας

Πρόγραμμα 100.000 θέσεων: Ξεκινούν σήμερα (1/10) οι αιτήσεις

Όλες οι λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, και θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.
01/10/2020 | 09:50

Από σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» για το νέο πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, και θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα «Εργάνη» για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνεται, με τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του ωφελούμενου και τις αποδοχές.

Επιπλέον, στην αίτηση δηλώνεται:

  • εάν ο ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος
  • η τράπεζα και το IBAN της επιχείρησης
  • ότι η επιχείρηση είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει βεβαιωμένες οφειλές
  • ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας.

Το πρόγραμμα, διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια άνεργους καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται με 200€ επιπλέον επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.

Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση και των προϋποθέσεων ένταξης που αφορούν στον δυνητικά ωφελούμενο. Επίσης ελέγχεται αν ο δηλωθείς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ.

Μετά την έγκριση της αίτησης οι επιχειρήσεις πρέπει να συνάψουν σύμβαση με τον νέο εργαζόμενο το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας.

Διαβάστε επίσης: