Δημόσιο

21 προσλήψεις στον δήμο Γλυφάδας

Προθεσμία και δικαιολογητικά - Αφορά το πρόγραμμα «Άθλησης Για Όλους»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου
03/12/2018 | 12:37

Διαδικασία πρόσληψης 21 νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Γλυφάδας.

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης Για Όλους 2018-2019».

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά αντικείμενο της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.