Προγράμματα Εργασίας

Ποια κριτήρια αλλάζουν για ΚΕΑ, Α21 και ενοικίου

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
28/09/2020 | 14:04

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν στους δικαιούχους το επίδομα παιδιού Α21 και τα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι με σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, προβλέπονται αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ), του επιδόματος παιδιού και του επιδόματος ενοικίου - στέγασης.

Ειδικότερα, οι αλλαγές θα αφορούν όσους έχουν παιδιά, που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, στα απαραίτητα κριτήρια, θα περιλαμβάνεται πλέον και η υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών δικαιούχων σε σχολείο.

Παράλληλα, θα παίζει ρόλο ως προϋπόθεση η «συνέπεια» του μαθητή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή να μη μένει από απουσίες.

Σε εφαρμογή της απόφασης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό μητρώου μαθητή καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου (παρέχεται από τις Διευθύνσεις των Σχολείων) καθώς και να τροποποιήσουν τα γενικά στοιχεία της αίτησής τους.

Όπως αναφέρεται για το επίδομα παιδιού,  «σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους. Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2020-2021.»