Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 13 συμβάσεις στην Ελευσίνα

Προσόντα, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
28/09/2020 | 12:48

Την πρόσληψη 13 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ελευσίνας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.