Δημόσιο

ΑΣΕΠ 6Κ: Μέχρι πότε οι αιτήσεις για υποψηφίους ΥΕ (pdf)

Ολόκληρη η προκήρυξη - Ποιες οι ειδικότητες

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
27/09/2020 | 19:18

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω ΑΣΕΠ, για την προκήρυξη 6Κ/2020 που αφορά στην πλήρωση 1.209 μόνιμων θέσεων σε νοσοκομεία και φορείς Υγείας της χώρας.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ μετά και την παράταση που έδωσε το ΑΣΕΠ.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Ειδικότητες που αφορούν την κατηγορία ΥΕ:

 • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Θυρωρών
 • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Κλητήρων
 • ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό  Ειδικότητας Νοσοκόμων
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Αποθηκάριων
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικότητας Ταξινόμων Ιματισμού
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Επιμελητών
 • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου
 • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών
 • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Νεκροτόμων Σαβανωτών
 • ΥΕ Εργατών
 • ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Βοηθών Μαγείρων
 • ΥΕ Προσωπικό Εστίασης
 • ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Ειδικότητας Τραπεζοκόμων
 • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Πλυντων/τριων Σκευών Μαγείρων
 • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδικότητας Λαντζέρηδων
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας  Ειδικότητας Καθαριστών/Καθαριστριών
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας Επιμέλειας Κήπων
 • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητας Πλυντων/τριων
 • ΥΕ Νυχτοφυλάκων

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη