Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 116 θέσεις εργασίας σε ΟΤΑ και ΔΕΥΑ (Λίστα)

Προσόντα, δικαιολογητικά

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.
25/09/2020 | 18:24

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΟΤΑ και ΔΕΥΑ.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 116 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

ΟΤΑ

ΔΕΥΑ