Δημόσιο

Προσλήψεις, τώρα, στο Υπ. Πολιτισμού

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις
25/09/2020 | 16:15

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Αρχαιολόγοι
  • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
  • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες
  • Ειδικευμένοι Εργάτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: