Δημόσιο

5 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Προσλαμβάνονται απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ

Το νέο προσωπικό θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές έδρες απασχόλησης
29/11/2018 | 12:18

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Προσλαμβάνονται, με κριτήρια ΑΣΕΠ, απόφοιτοι Λυκείου και ΙΕΚ , του κλάδου «Φύλαξης Πληροφόρησης»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, προκειμένου να διοριστούν.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή ανά φορέα απασχόλησης της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.