Υποτροφίες & Πρακτική

60 υποτροφίες από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών

Δικαιολογητικά και προθεσμία

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών προκηρύσσει εξήντα υποτροφίες μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.
26/09/2020 | 07:23

Εξήντα υποτροφίες χορηγεί η Γαλλική Σχολή Αθηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • έχουν εγγραφεί σε σπουδές διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
  • παρακολουθούν έρευνες σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: προϊστορία και πρωτοϊστορία του Αιγαίου, αρχαίος ελληνικός κόσμος, και σε ορισμένες περιπτώσεις: βαλκανικός, μεσαιωνικός, μοντέρνος και σύγχρονος ελληνικός κόσμος

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει: 

  • Φόρμα πληροφοριών/αίτηση (συμπληρωμένη στο διαδίκτυο)
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Περιγραφή της έρευνας 
  • Αναλυτικό πλάνο εργασίας
  • Έκθεση του επιβλέποντος καθηγητού στον τομέα της έρευνας και πιθανώς άλλων συστάσεων

Αιτήσεις έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες εδώ και εδώ για περισσότερες πληροφορίες.