Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τέσσερις θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Ειδικότητες, προσόντα

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.
25/09/2020 | 14:43

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 με δυνατότητα παράτασης έως συνολικά 6 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.