Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 55 νέες προσλήψεις στην ΔΕΗ

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης - Ειδικότητες

Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
29/11/2018 | 11:57

Στην πρόσληψη 55 υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, κινείται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).

Προσλαμβάνονται μηχανικοί, διαφόρων ειδικοτήτων - κατηγορίας ΔΕ - με οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την ανακοίνωση.