Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 166 θέσεις σε δήμους, φορείς και ΔΕΥΑ (links)

Αναλυτικός πίνακας

Ζητούνται 166 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε δήμους και φορείς της χώρας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 166 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

Δήμοι

Φορείς

ΔΕΥΑ