Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στο τμήμα Ιστορίας

Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών - Δίδακτρα, προθεσμία

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαθέτει σαράντα θέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών - ΜεθΙΠ».
27/09/2020 | 07:21
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Ιστορίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών - ΜεθΙΠ».

Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους σε:

  1. Εκδοτικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικούς οργανισμούς
  2. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία
  3. Ερευνητικά κέντρα και προγράμματα
  4. Εκπαιδευτικά ιδρύματα
  5. Πολιτισμικούς φορείς

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος αποστέλλονται σε μορφή αρχείων pdf στο [email protected], κ. Χαρ. Μοναστηριώτης, Πρωτόκολλο Τμήματος Ιστορίας, και σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Ι. Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα.

 

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: 1.500 ευρώ
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2661087343 και 2661087329