Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τέσσερις θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται
25/09/2020 | 13:33

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί η Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

 Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.