Δημόσιο

26 νέες προσλήψεις στην Θέρμη

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις απασχόλησης

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
29/11/2018 | 11:12

Διαδικασία πρόσληψης 26 νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Θέρμης.

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης Για Όλους 2018-2019».

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά αντικείμενο της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.