Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
13/10/2020 | 20:25

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο [email protected] με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_2020.pdf

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Αίτηση εισαγωγής 
  2. Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων 
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Έκθεση ενδιαφερόντων
  6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής και άλλης ξένης γλώσσας
  7. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών
  8. Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  9. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107721938, 2107722391 και [email protected]