Εξωτερικο

Γιόρκ, Ηνωμένο Βασίλειο: ζητούνται βοηθοί γραμματείς εταιρείας

Απαιτούμενα καθήκοντα, απαιτούμενα προσόντα, μισθός, προθεσμία, υποβολή βιογραφικού

Η εταιρεία Benenden Health αναζητά να προσλάβει έμπειρο βοηθό γραμματέα για εργασία πλήρης απασχόλησης
09/10/2020 | 20:13

Βοηθοί γραμματείς εταιρείας

 

Η εταιρεία Benenden Health αναζητά να προσλάβει βοηθό γραμματέα για εργασία πλήρης απασχόλησης

 

Απαιτούμενα καθήκοντα:

  • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης της εταιρείας σε ορισμένα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου του προέδρου, της προετοιμασίας των ημερήσιων διατάξεων, της δημιουργίας και της συλλογής των πακέτων διοικητικών συμβουλίων, λήψη λεπτών, παρακολούθηση των σημείων δράσης και παροχή συμβουλών διακυβέρνησης
  • Διατήρηση ακριβούς τεκμηρίωσης των δραστηριοτήτων και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και συντήρησης των νόμιμων βιβλίων για θυγατρικές εταιρείες
  • Διαχείριση του πλαισίου πολιτικής ομάδας Benenden για να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο πολιτικής εφαρμόζεται με συνέπεια, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης προτύπων πολιτικής και τεκμηρίωσης καθοδήγησης και χρησιμεύει ως το πρωταρχικό σημείο επαφής για συμβουλές σχετικά με πολιτικές

 

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Εμπειρία σε γραμματειακό ή ανώτερο διοικητικό περιβάλλον εταιρείας
  • Σχετικό επαγγελματικό προσόν, π.χ. ICSA μερικώς ειδικευμένος ή ειδικευμένος, ή να είστε προετοιμασμένοι να μελετήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση

 

Τύπος απασχόλησης: Πλήρη

Μισθός: 38.124-38.125 ευρώ τον χρόνο

Προθεσμία: Έως Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Περιοχή: Γιόρκ, Ηνωμένο Βασίλειο