Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών.
14/10/2020 | 20:10
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών οργανώνει το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος (Αίτηση Μέρος 2 ΜΔΕ)
  • Έκθεση προσωπικών στόχων, εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με τον επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ  (Αίτηση Μέρος 3 ΜΔΕ)
  • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
  • Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
  • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
  • Τρεις συστατικές επιστολές

Η υποβολή των αιτήσεων, συστατικών, και σχετικών εγγράφων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2810393592 και [email protected]