Δημόσιο

10 θέσεις στον δήμο Βόλβης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 29 Νοεμβρίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών
26/11/2018 | 13:11

Την πρόσληψη δέκα υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Βόλβης.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τπυικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην διεύθυνση του δήμου, έως την Πέμπτη 29 Νοεμβρίιου.

Πατήστε, δεξιά, στο βελάκι της ειδικότητας για να βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.