Επιχειρείν

Κτηματολόγιο: Κλείνει η προθεσμία για την Αθήνα

Συνεχίζεται η συλλογή δηλώσεων

Συνεχίζεται η συλλογή δηλώσεων
24/09/2020 | 11:40

Ολοκληρώνεται σε μία εβδομάδα, συγκεκριμένα την Οκτωβρίου, η προθεσμία ανάρτησης των δηλώσεων για το Κτηματολόγιο στο δήμο Αθηναίων.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί εκ νέου όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν προχωρήσει τη διαδικασία διόρθωσης των σφαλμάτων στις δηλώσεις τους να το κάνουν έως τη λήξη της προθεσμίας.

Σημειώνεται ωστόσο πως έχει δωθεί «παράθυρο» για όσες εγγραφές βρεθούν λανθασμένες από τον Οκτώβριο, καθώς τόσο οι αρχικές δηλώσεις όσο και αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος θα παραλαμβάνονται εκπρόθεσμες μέχρι το τέλος του μήνα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται και η συλλογή δηλώσεων επί του παρόντος χωρίς την επιβολή προστίμων καθυστέρησης στην υποβολή τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό συμμετοχής στη διαδικασία κτηματογράφησης ''αγγίζει'' το 65% και ο συνολικός αριθμός των εκτιμώμενων δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα ανέρχεται σε 39,13 εκατομμύρια.

Αναλυτικά:

  • Σε διαδικασία κτηματογράφησης βρίσκεται το 59%
  • Κτηματολόγιο σε λειτουργία έχει το 33%
  • Υπό ανάθεση βρίσκονται οι μελέτες για 6,8% των περιοχών.
  • Υπό ανάθεση αλλά με εκρεμούσες δικαστικές αποφάσεις βρίσκεται το 1,2%