Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 2 συμβάσεις στην Αθήνα με διάρκεια έως το 2021

Οι θέσεις αφορούν πτυχιούχους ΠΕ/ΤΕ

Η εμπειρία με συστήματα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων λαμβάνεται υπόψη
26/11/2018 | 11:49

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Αθηναίων.

Για τις θέσεις θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ΠΕ ή ΤΕ, του κλάδου «Πληροφορικής», στο πλαίσιο του προγράμματος «Curing the Limbo».

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.