Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 12 νέες θέσεις στο δήμο Κορινθίων

Αφορούν 4μηνες συμβάσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
23/09/2020 | 13:39

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Κορινθίων για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.