Υποτροφίες & Πρακτική

Πρακτική άσκηση για φοιτητές Γραφιστικής

Αρμοδιότητες, προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Η εταιρεία Visual Graphics ζητά για άμισθη εξάμηνη πρακτική άσκηση δύο φοιτητές Γραφιστικής.
28/09/2020 | 07:18

Θέσεις πρακτικής άσκησης για γραφίστες διαθέτει η εταιρεία Visual Graphics.

Θα Εκπαιδευτούν:
  1. Σχεδιασμός Print and Digital Design (αφίσες, λογότυπο)
  2. Αποτύπωση πάνω σε διάφορα αντικείμενα
  3. Προώθηση επιχειρηματικών δώρων
Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:
  • Φοίτηση σε αντίστοιχο τμήμα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Πολύ καλή γνώση Photoshop
  • Γνώση Illustrator
  • Καλή γνώση Indesign

Αιτήσεις έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]

Περιοχή: Αθήνα