Εκπαίδευση

Κυβερνοασφάλεια από το Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος

Εξ' αποστάσεως σπουδές - Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κυβερνοασφάλεια λειτουργεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
27/09/2020 | 07:08

Η Σχολή Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κυβερνοασφάλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο διπλώματος Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχίου Σχολών Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής και αντίστοιχων τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική (+εξ' αποστάσεως)
Διάρκεια: 14 - 26 μήνες
Δίδακτρα: 2.900 ευρώ
Αιτήσεις έως την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310807529, 2310807526 και infotech@ihu.edu.gr