Δημόσιο

Προσλήψεις σε επτά δήμους της χώρας (ΑΣΕΠ)

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.
21/09/2020 | 18:00

Με νέο προσωπικό ενισχύονται άμεσα μέσω ΑΣΕΠ επτά δήμοι της χώρας. 

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις: