Δημόσιο

Νέες θέσεις στο Υπ. Πολιτισμού

Ειδικότητες, προσόντα

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
21/09/2020 | 20:30

Νέες προσλήψεις θα γίνουν, άμεσα, σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και μουσεία όλης της χώρας.

Ζητούνται 62 υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Αρχαιολόγοι
  • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
  • Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
  • Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: