Δημόσιο

10 καθαριστές στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Θα υπογραφούν συμβάσεις έως τις 31.12.2017

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 -65 ετών

Με 10 εποχικούς υπαλλήλους που θα εργαστούν στον τομέα της καθαριότητας, ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση έως τις 31/12/2018.

Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών που διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980.

Πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά συμπληρώστε την αίτηση για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, υπολογίστε τα μόριά σας και κάντε τη σύγκριση της βαθμολογίας με πρόσφατη βάση μορίων της ειδικότητα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.