Δημόσιο

20 συμβάσεις στην Λάρισα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 3 Δεκεμβρίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 50 ετών

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί, μέσω ΑΣΕΠ, ο δήμος Λαρίσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.