Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Εννέα θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα παράτασης.
21/09/2020 | 12:33

Την πρόσληψη εννέα υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.