Εκπαίδευση

Εξειδίκευση (δωρεάν) στη Γλωσσολογία

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γλωσσολογία.
25/09/2020 | 07:16
Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γλωσσολογία οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 
Κατευθύνσεις:
  1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΘΕΓ)
  2. Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία (ΙΒΓ)

 Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Υπόμνημα, έκτασης 1.000 περίπου λέξεων με επιστημονικά ενδιαφέροντα και λόγους συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία
  • Αποδεικτικά για ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης
Διάρκεια: 18 μήνες
Δίδακτρα: Δωρεάν
Αιτήσεις έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995246, 2310995260 και [email protected]