Δημόσιο

Προσλήψεις, τώρα, σε Πανεπιστήμια και Οργανισμούς

Δείτε αναλυτικά

Δείτε αναλυτικά
17/09/2020 | 18:03

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα τέσσερα Πανεπιστήμια και πέντε οργανισμοί της χώρας.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος».

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οργανισμοί

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος»