Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Πέντε συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Προθεσμίες, ειδικότητες

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.
17/09/2020 | 15:48

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την προκήρυξη.