Εκπαίδευση

Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος: «Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης»

Δικαιολογητικά, δίδακτρα - Λήγει στις 12 Οκτωβρίου

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης.
30/09/2020 | 07:03
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δίκαιο της Τέχνης και Διαχείριση της Τέχνης οργανώνει η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές 
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική
Διάρκεια: 18 - 36 μήνες
Δίδακτρα: 4.000 ευρώ
Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310807526, 2310807565 και [email protected]