Εκπαίδευση

Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική από το Παν/μιο Πειραιώς

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική οργανώνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
28/09/2020 | 19:45

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  5. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2 
  6. Δύο συστατικές επιστολές
  7. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο)
  8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 6.500 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142284, 6943934314 και strategy@unipi.gr