Δημόσιο

ΑΣΕΠ 5Κ/2020: Ο αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Υποβλήθηκαν συνολικά 8.322 αιτήσεις.
16/09/2020 | 11:58

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 36 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος, υποβλήθηκαν συνολικά 8.322 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 1.575 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 
  • 2.175 αιτήσεις για την κάλυψη 8 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 
  • 3.858 αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. 
  • 714 αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Υ.Ε. 

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 16.015 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής: