Δημόσιο

Προσλήψεις σε 5 οργανισμούς

Ειδικότητες, προσόντα

Ειδικότητες, προσόντα
14/09/2020 | 19:20

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα πέντε οργανισμοί.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος».

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • Επιστημονικοί Συναργάτες
  • Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων
  • Γεωπόνοι
  • Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Πτυχιούχοι Οικονομικών Επιστημών
  • Φυσικός

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος»