Εκπαίδευση

Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος: «Ενεργειακά Συστήματα»

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα.
24/09/2020 | 07:08
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Ενεργειακά Συστήματα οργανώνει η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές 
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική
Διάρκεια: 14 - 26 μήνες
Δίδακτρα: 4.000 ευρώ
Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310807526, 2310807529 και [email protected]