Εκπαίδευση

Διεθνές Παν/μιο Ελλάδος: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη»

Ποιοι συμμετέχουν - Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» οργανώνει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
23/09/2020 | 18:15
Το Τμήμα Νοσηλευτικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη».
 
Κατευθύνσεις: 
 1. Κλινική Διαβητολογία
 2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής,ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.300 ευρώ

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310013100 και [email protected]