Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΜΠ: Θέσεις στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, διαθέτει θέσεις για όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
25/09/2020 | 07:19

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Φωτογραφία
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίο με βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Σύντομο προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107723578, 2107723535 και [email protected]