Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Νοσηλευτικής

Προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή διαθέτει το Τμήμα Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών.
12/09/2020 | 07:25

Το Τμήμα Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέτει θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες.

Σημειώστε τα ελάχιστα τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στις Επιστήμες Υγείας
 • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Μεταπτυχιακή διπλωματική (σε ηλεκτρονική μορφή - CD)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

Διεύθυνση αποστολής: Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής (για Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικού), Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Νικολάου Γύζη 4 & Θεοτοκόπουλου, 26334, Πάτρα.

Αιτήσεις έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 261096283 και [email protected]