Υποτροφίες & Πρακτική

ΟΠΑ: Έρευνες στο τμήμα Πληροφορικής

Ποιους αφορά - Τομείς, προσόντα και προθεσμία

Ερευνητικές θέσεις διαθέτει το Τμήμα Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
15/09/2020 | 07:02

Tο Τμήμα Πληροφορικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει ερευνητικές θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιo του ερευνητικού έργου (CRESCENDO) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Οι ερευνητές θα εργαστούν σε έναν ή περισσότερους από τρεις τομείς:

 1. Πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού, με έμφαση σε εφαρμογές μεταφοράς (πλατφόρμες διαμοιρασμού αυτοκινήτων και έξυπνες πλατφόρμες στάθμευσης)
 2. Διαμοιραζόμενες υποδομές δικτύου
 3. Συμμετοχική ανίχνευση

Αφορά:

 • Κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου από Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Επιστήμης Υπολογιστών/Πληροφορικής, Μαθηματικών
 • Υποψήφιους διδάκτορες
 • Μεταδιδακτορικούς ερευνητές με προηγούμενη εμπειρία ή ενδιαφέρον για έναν ή περισσότερους από τους τρεις τομείς

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Επαρκή γνώση Αγγλικών
 • Στοιχειώδη εξοικείωση με την συγγραφή επιστημονικών/τεχνικών κειμένων
 • Προηγούμενη εμπειρία με μαθηματικά πακέτα λογισμικού όπως MATLAB
 • Αναλυτικές δεξιότητες σε οποιονδήποτε από τους τομείς της θεωρίας ουρών, θεωρίας παιγνίων, βελτιστοποίησης, αλγορίθμων (επιθυμητό)
 • Εμπειρία με την εξόρυξη και την ανάλυση δεδομένων (επιθυμητό)

Η έρευνα θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων και Πολυμέσων του Τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η διάρκεια ορίζεται σε 12 μήνες.

Με ημερομηνία εκκίνησης εντός του διαστήματος Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα εκφράζει το ενδιαφέρον τους και θα απευθύνει τις ερωτήσεις τους στον Δρ. Μερκούρη Καραλιόπουλο ([email protected]) με θέμα “Θέση έργου CRESCENDO 2020” και συνημμένο βιογραφικό σημείωμα.

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.