Εξωτερικο

Λευκωσία:προσλήψεις αντιπροσώπων υποστήριξης εξυπηρέτησης πελατών

Απαιτούμενες αρμοδιότητες, υποβολή βιογραφικού, απαιτούμενα προσόντα

Η εταιρεία Get fresh αναζητά να προσλάβει αντιπρόσωπο υποστήριξης εξυπηρέτησης πελατών για εργασία πλήρης ή μερικής απασχόλησης στην Λευκωσία
13/10/2020 | 20:03

Αντιπρόσωποι υποστήριξης εξυπηρέτησης πελατών

Η εταιρεία Get fresh αναζητά να προσλάβει αντιπρόσωπο υποστήριξης εξυπηρέτησης πελατών για την εταιρεία της στην Λευκωσία

Απαιτούμενα καθήκοντα:

  • Αντιμετώπιση ερωτημάτων και παραπόνων πελατών
  • Επεξεργασία παραγγελιών μέσω λογισμικού
  • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Προτιμάται η εργασιακή εμπειρία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών, ιδανικά στη βιομηχανία τροφίμων
  • Η θέση απαιτεί δίπλωμα γυμνασίου ή ισοδύναμο προσόν
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια θέση

Τύπος απαχόλησης: Πλήρη ή μερική
Προθεσμία: Έως Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2020
Υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ mailto:[email protected]
Περιοχή: Λευκωσία