Δημόσιο

11 προσλήψεις στον δήμο Αλεξάνδρειας

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης για Όλους»

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
19/11/2018 | 14:51

Στην πρόσληψη 11 υπαλλήλων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθλησης για Όλους», προχωρά ο δήμος Αλεξάνδρειας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.